NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
Frank Plant és un escultor nordamericà que porta més d'una dècada afincat a Barcelona. Va estudiar escultura a l'Universitat de les Arts ea Filadèlfia, Pennsylvania. Després d'acabar el seu B.A. en Belles Arts el 1993 es traslladà a Àmsterdam, i durant aquest període va començar a desenvolupar els seus dibuixos en ferro. Aquests estudis són senzills i directes en la seva forma i composició a partir de situacions i objectes quotidians.

El ferro soldat ha estat sempre el medi principal per als treballs de Plant, ja sigui en les seves peces de dues dimensionss, tals como la seva sèrie d'empremtes dactil·lars, o de les seves escultures tridimensionals anteriors de metall cinètiques, que incorporen objectes trobats. El 1999 Plant es traslladà a Barcelona i començà a diversificar els materials que utiliza en la seva obra escultòrica.

"La meva feina tracta sobre observacions físiques i socials. Penso en les coses en termes de composicions ja sigui un objecte, una línia de text o una situació social. És important per mi que el resultat sigui obert i accessible. Busco per igual l'harmonia i la discordància, les trobo igualment reveladores i fascinants. He estat imbuït d'un sentit de consciència social i d'aquí que abordi aquestes qüestions, sempre sota la meva pròpia subjectivitat, de forma habitual en la meva feina. Trobar i examinar les maneres subtils de la comunicació de i entre els éssers humans. Per mi es tracta d'exposar l'equilibri i la simetria o la manca d'ella, en la nostra existència quotidiana."