NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
STAY ON MESSAGE
Tècnica Mixta
Cercle de 2m de Diàmetre


El projecte es compon bàsicament de persones amb pancartes que transmeten certs missatges. La idea era fer una multitud de petites figures individuals però van acabar unint-se diverses d'elles per fer una peça més gran.