NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
NEVER LET THEM MAKE YOU FEEL LIKE A CLOWN
Tècnica Mixta, Video
90cm x 55cm x 50cm


Tots hem tingut experiències humiliants amb el servei al client ja sigui en persona o per telèfon. Sempre em donen ganes de tirar-me o llençar a una altra persona des d'un pont. Aquesta peça és el meu homenatge a l'experiència.