NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
LIBERTY
Ferro pintat, Plexi, DM, LED
(Suport Tècnic Remi Melander)
109cm x 97cm


La peça s'ocupa de qüestions socials que em vaig sentir obligat a tractar en la mesura que determinats països s'allunyen de les responsabilitats cap als seus ciutadans.