NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
WE'RE ALL
SO COMPLICATED

Ferro, Tècnica Mixta
57cm x 52cm