NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
SUNDAY ON THE TERRACE
Ferro pintat
350cm x 120cm


El meu desig amb la peça era capturar un moment completament normal i tota la poesia que li és inherent. Cada postura individual és una equació molt complexa que crec que pot comunicar molt sobre la relació de les persones amb el seu entorn. Es tracta de quatre figures que recreen un diàleg imaginari i que en realitat poden ser manipulades per canviar les seves posicions.