NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
TONE ARM
Ferro pintat
157cm x 58cm
(2004)