NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
SHEILA #2
Ferro pintat
100cm x 126cm
(2005)