NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
PARIS
Ferro pintat
284cm x 156cm
(2004)