NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
HEART
Ferro pintat
160cm x 120cm
(1999)