NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
HEADPHONES
Ferro pintat
128cm x 117cm
(2001)