NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
HANDGUN
Ferro pintat
202cm x 152cm
(1999)