NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
FINGERPRINTS
Ferro pintat
150cm x 60cm
(2004)