NOTÍCIES
BIO
CV
PREMSA
CONTACTE
CONVERSE
Ferro pintat
356x98cm
(2004)